SARS-CoV-2

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganiu zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu na pływalni, sali , szatniach oraz zachowanie dystansu 2 metrów!

Regulamin dostępny na drzwiach i  u prowadzącego.